Login

חשבוניות עם חתימה אלקטרונית חינם

Documentsפתרון מתקדם מבית היוצר של עסקית מאפשר לשלוח בדוא"ל  ובWhatsapp חשבונית ירוקה חתומה אלקטרונית חינם.
כ"חברה ירוקה" הפועלת להגנת הסביבה ומקדמת את 'עולם ללא נייר' בחרנו לאפשר לכל לקוחות החברה הוותיקים והחדשים להשתמש בפתרון זה ללא תמורה כספית.

הנחיות למשלוח חשבונית ממוחשבת בדוא"ל דרך תוכנת עסקית

לאחר הגדרה ראשונית כל מסמך שישלח במייל או בWhatsApp דרך תוכנת עסקית יחתם דיגיטלית באופן אוטומטי ללא צורך בפעולה נוספת. הסבר מפורט בקישור הבא: חשבונית ממוחשבת בדוא"ל.

מהי חתימה אלקטרונית (דיגיטלית)

רשויות המס קובעות שחשבונית מקור יכולה להישלח בדואר אלקטרוני בצרוף חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת. (קישור להסברים אודות החתימה האלקטרונית)
החתימה האלקטרונית (או חתימה דיגיטלית) משמשת לאימות מסמך אלקטרוני, אימות זהותו של מי שכתב מסמך זה ולהתחייבות החותם על תוכן המסמך – בדיוק כמו חתימה רגילה על מסמך נייר. באמצעות חתימה אלקטרונית ניתן לבצע פעולות שדרשו בעבר נוכחות אישית או משלוח של מסמכים בדואר כגון חשבוניות וקבלות.

יתרונות החתימה האלקטרונית

  • מקוריות החתימה האלקטרונית מסייעת להבטיח כי החותם הוא מי שהוא מתיימר להיות.
  • שלמות החתימה האלקטרונית מסייעת להבטיח כי התוכן לא השתנה או שלא בוצע בו טיפול שלא כדין מאז שהוא נחתם באופן דיגיטלי.
  • אי-התכחשות החתימה האלקטרונית מסייעת להוכיח לכל הצדדים את מקור התוכן החתום. "התכחשות" מתייחסת למצב בו הצד החותם מכחיש כל קשר לתוכן החתום.
  • חיסכון בעלויות נייר, משלוח, ביול וזמן הטיפול במסמכים.
  • חינם למשתמשי תוכנת עסקית.

חתימה אלקטרונית'מאובטחת' ו'מאושרת'

"חתימה אלקטרונית מאובטחת" - חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:

  • היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה
  • היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה
  • היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה
  • היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה

החתימה האלקטרונית המסופקת חינם ללקוחות עסקית היא : "חתימה אלקטרונית מאובטחת" המתאימה למשלוח חשבוניות בדואר אלקטרוני.

"חתימה אלקטרונית מאושרת" - חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה אלקטרונית בדבר אמצעי אימות החתימה המזהה אותה."
הגורם היחידי המאשר חתימות אלקטרוניות בישראל היא חברת קומסיין.

מצאנו שתוכנת עסקית הנה תוכנה נוחה מאוד לשימוש, ידידותית, ופשוטה להטמעה בארגון.

אורית פרימוב, Foresee מערכות

קרא עוד

שתף

 

מדריך תוכנה עסקית

לתמיכה ושרות לקוחות

09-9563510

עגלת קניות

סל הקניות ריק
התחברות לחשבון או יצירת חשבון